Starczowzroczność nie jest uszkodzeniem wzroku, ani patologiczną zmianą, a wynikiem normalnego przebiegu starzenia. Jest to naturalny stan, który dotyka ogromny odsetek osób, zazwyczaj po czterdziestym roku życia, jednakże granica wiekowa jest obecnie coraz to niższa.

Nowoczesne łóżko Tempur® Etiuda

Autor: Tempur
Źródło: Tempur
Za pojawianie się kłopotliwej niewygody jest odpowiedzialna substancja białkowa, która osadzając się na soczewce sprawia, że soczewka staje się obszerniejsza i traci giętkość. Starczowzroczność przejawia się naruszeniem predyspozycji właściwego widzenia przedmiotów dalekich, oraz bliskich. Pojawiają się kłopoty z odczytywaniem, szyciem, korzystaniem z telefonu komórkowego, bądź pracą na komputerze. Jednym z popularnych wyjść stają się szkła dwuogniskowe z czytelną poprzeczną kreską, jaka oddziela górną część od spodniej. W całości problem wyklucza refrakcyjna wymiana soczewki, czyli zabieg chirurgiczny opierający się na wymianie własnej soczewki na sztuczną, wieloogniskową. Równolegle wykonalna jest poprawianie istniejących uprzednio wad wzroku.

Witrektomia (sprawdź witrektomia cena) to zabieg mikrochirurgiczny, używany w wielu przeróżnych schorzeniach siatkówki i ciała szklistego. Jego zamysłem może być stabilizacja, usprawnienie, lub odnowienie prawidłowego działania siatkówki oka. Zabieg chirurgiczny w procesie którego śródoperacyjnie wprowadza się narzędzia mikrochirurgiczne do wnętrza gałki ocznej i przez ciąg manipulacji chirurgicznych stara się pozyskać efekt uzdrowienia, czy też usunięcia stanu patologicznego, to witrektomia. Cena zależy od tego, czy zabieg dotyczy tylko jednego schorzenia, czy operowane jest więcej schorzeń.