Rehabilitacja przybiera rozmaite formy. Przeprowadzana jest z rozmaitych powodów, przykładowo po wypadkach w celu powrotu do zdrowia. Przydatna okazuje się także w przypadku niektórych chorób wrodzonych i wad. Czasami jest sytuacja, że za pomocą ćwiczeń o charakterze rehabilitacyjnym udaje się uzyskać takie rezultaty, jakich nikt wcześniej nie przewidywał. To, co jest najbardziej istotne w ćwiczeniach rehabilitacyjnych to to, by sesje miały miejsce jak najbardziej regularnie.