Wymarzone wakacje wreszcie przyszły. Nasze pociechy czekały na ten ostatni dzwonek jak na wybawienie. W końcu pracowały jak najlepiej okrągły rok. Sumiennie robiły zadania domowe, pisały klasówki, walczyły o najwyższe oceny. Czasami również pomagały nam w domowych obowiązkach. Nie mamy wątpliwości, że należy im się za ten trud nagroda.