Mając prawidłowy wzrok obie gałki oczne podążają dokładnie w tę samą stronę. Steruje tym skomplikowany mechanizm mięśni które są odpowiedzialne za ruchy gałki. Jeśli z jakiś powodów mięśnie te ulegną osłabieniu lub coś się z nimi stanie, to pojawia się problem z jednoczesną koncentracją wzroku na jakimś przedmiocie. Efektem zewnętrznym takiej sytuacji jest uciekanie jednego lub obu oczu na boki, czyli tak zwany zez. Powodów tej choroby jest dużo, pojawia się ona z reguły u dzieci, lecz także dorośli mogą w pewnych okolicznościach na nią zapaść.