Każda wodna czy gazowa instalacja, czy jest to centralne ogrzewanie w mieszkaniu, czy też skomplikowana aparatura w przemysłowych zakładach będzie potrzebować paru istotnych elementów. W pierwszej kolejności potrzebne będą jakieś rury, jakimi dane medium będzie przesyłane. Do użytku projektanci i wykonawcy mają parę odmiennych materiałów. Najpopularniejsza jest stal, jest ona tania, prosta do instalacji, ale ma pewne ograniczenia. Istnieje kilka sposobów wytworzenia próżni, wsrto jednak wspomnieć, że wytworzenie zupełnej próżni jest fizycznie niewykonalne.