Sporymi krokami zbliża się do nas szczególnie rodzinny czas, którym jest okres Wielkanocy. W tym czasie na końcu możemy spotkać się w okazałym gronie i odbudować społeczne relacje. Jest to także związane ze świętami religijnymi, jakie są niezmiernie istotnym składnikiem w życiu wszystkich chrześcijan.